wykaz

wykaz nieruchomości

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn.zm.), wywieszono w dniu 07.03.2024 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy przy   ul. Nadgoplańskiej 4 oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kruszwica.gmina.pl) oraz na stronie internetowej Urzędu (www.gminakruszwica.pl), na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę dot. działki nr 1/8 o powierzchni 3,3438 ha, położonej w Kruszwicy, obręb 3 oraz części działki nr 100/8 o powierzchni 200 m2, położonej w Kruszwicy, obręb 5.