wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn.zm.), wywieszono w dniu 04.01.2024 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej 4 oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kruszwica.gmina.pl) oraz na stronie internetowej Urzędu (www.gminakruszwica.pl), na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę tj. część działki  nr 122, o powierzchni 2500 m2, położonej w Kruszwicy (obręb 6).