ZJAZD MIEJSKO - GMINNY ZOSP RP

ZJAZD MIEJSKO - GMINNY ZOSP RP

ZJAZD MIEJSKO - GMINNY ZOSP RP
16 październik 2021r.


W dniu 16 października 2021 roku odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kruszwicy. W obradach uczestniczyli członkowie ustępującego Zarządu, delegaci i przedstawiciele  z wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Kruszwica oraz zaproszeni goście w osobach: Kujawsko - Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu st. bryg. Jacek Kaczmarek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu st. bryg. Tomasz Kruczyński, W-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Inowrocławiu dh Jarosław Kaczmarek, W-ce Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kruszwicy dh Zenon Gralak, Komendant Miejsko - Gminny ZOSP RP w Kruszwicy dh mł. kpt. Krzysztof Kozłowski, Komendant Komisariatu Policji w Kruszwicy podkomisarz Paweł Kazubowski, Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Kruszwicy Aleksander Budner.

 

Na przewodniczącego Zjazdu wybrano dh Zenona Gralaka, na sekretarza dh Jarosława Kaczmarka.

Powołano Prezydium Zjazdu w następującym składzie:

 1. st. bryg. Jacek Kaczmarek - Kujawsko - Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Toruniu.
 2. st. bryg. Tomasz Kruczyński - Komendant Powiatowy PSP w Inowrocławiu.
 3. dh mł. kpt. Krzysztof Kozłowski - Komendant Miejsko - Gminny ZOSP RP w Kruszwicy.

Następnie powołano Komisje Zjazdowe.
Komisja Mandatowa w składzie:

 • Olejarski Brunon
 • Barbarzak Jan
 • Urbanek Paweł

Komisja Skrutacyjna w składzie:

 • Wawrzyniak Radosław
 • Gołębiewski Marek
 • Ładoń Weronika

Komisja Wyborcza w składzie:

 • Fiderek Łukasz
 • Lewandowski Mirosław
 • Orzechowski Marcin


Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:

 • Rosiński Robert
 • Glanc Rafał
 • Matyjasik Dagmara

W czasie obrad W-ce Prezes dh Zenon Gralak złożył sprawozdanie z działalności w latach 2016-2021 ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, druh Mirosław Marciński złożył sprawozdanie finansowe, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Mirosław Kiciński złożył sprawozdanie z działalności komisji.
W podjętych uchwałach podczas Zjazdu udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, zatwierdzono skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz Komisji Rewizyjnej, wybrano delegatów i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz powołano Komisję ds. młodzieży.

 

Nowy skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kruszwicy ukonstytuował się następująco:
Prezes - dh Jarosław Kaczmarek (OSP Cukrownia)
Wiceprezes - dh Zenon Gralak (OSP Witowice)
Wiceprezes - dh Krzysztof Wach (OSP Kruszwica)
Komendant Miejsko - Gminny ZOSP RP - dh mł. kpt. Krzysztof Kozłowski (OSP Kruszwica)
Sekretarz - dh Krzysztof Tylisz (OSP Kruszwica)
Skarbnik - dh Mirosław Marciński (OSP Kruszwica)
Członek Prezydium - dh Daniel Adamczyk (OSP Chełmce)
Członek Prezydium - dh Kiciński Mirosław (OSP Rusinowo)
Członek Prezydium - dh Paweł Drzewiecki (OSP Ostrówek)
Pozostali członkowie Zarządu:
•    dh Bartosz Nowak (OSP Witowice)
•    dh Marcin Orzechowski (OSP Chełmce)
•    dh Piotr Kaliski (OSP Chełmce)
•    dh Łukasz Kotas (OSP Chełmce)
•    dh Krzysztof Nawrotek (OSP Rusinowo)
•    dh Sławomir Rogoziński (OSP Zakłady Tłuszczowe Kruszwica)
•    dh Maciej Stanisławski (OSP Zakłady Tłuszczowe Kruszwica)
•    dh Zbigniew Kanarek (OSP Wróble)
•    dh Robert Rosiński (OSP Cukrownia Kruszwica)
•    dh Grzegorz Gołdyn (OSP Cukrownia Kruszwica)
•    dh Maciej Mazurczak (OSP Racice)
•    dh Ryszard Gałęzewski (OSP Tarnowo)
•    dh Piotr Fołda (OSP Sławsk Wielki)
•    dh Piotr Burdziński (OSP Polanowice)
•    dh Jarosław Kowalski (OSP Ostrowo)
•    dh Krzysztof Wiśniewski (OSP Wola Wapowska)
•    dh Maria Pańka (OSP Wola Wapowska)
•    dh Jerzy Kujawa (OSP Brześć)
•    dh Ryszard Barciński (OSP Kobylniki)
•    podkomisarz Paweł Kazubowski (Komendant Komisariatu Policji w Kruszwicy)

Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego ZOSP RP:
1.    dh Marek Pogorzały (OSP Rusinowo)
2.    dh Mirosław Lewandowski (OSP Cukrownia)
3.    dh Tomasz Łęt (OSP Witowice)

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP:
•    dh Dominika Kicińska (OSP Rusinowo)
•    dh Oskar Lewandowski (OSP Kruszwica)
•    dh Krzysztof Rugowski (OSP Kruszwica)
•    dh Tomasz Łęt (OSP Witowice)
•    dh Mirosław Lewandowski (OSP Cukrownia Kruszwica)
•    dh Dariusz Frydrychowski (OSP Chełmce)

Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP:
•    dh Jarosław Kaczmarek (OSP Cukrownia Kruszwica)
•    dh Krzysztof Kozłowski (OSP Kruszwica)
•    dh Krzysztof Tylisz (OSP Kruszwica)
•    dh Mirosław Marciński (OSP Kruszwica)
•    dh Mirosław Kiciński (OSP Rusinowo)
•    dh Bartosz Nowak (OSP Witowice)

Komisja ds. młodzieży:
1.    dh Maria Pańka (OSP Wola Wapowska)
2.    dh Dagmara Matyjasik (OSP Kruszwica)
3.    dh Grzegorz Gołdyn (OSP Cukrownia Kruszwica)

 

Tekst: OSP Kruszwica