Nasza Gmina

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości własności Gminy Kruszwica przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Kruszwicy prostuje oczywistą omyłkę pisarską w ogłoszeniu – wykazie nieruchomości własności Gminy Kruszwica przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej położonej w miejscowości Kruszwica, obręb 5, przy ul. Wspólnej, oznaczonej jako działka nr 106/163 o pow.