Nasza Gmina

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.), wywieszono w dniu 11.01.2022 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej 4 oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kruszwica.gmina.pl) oraz na stronie internetowej Urzędu (www.gminakruszwica.pl), na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem położonych na terenie miasta i gminy Kruszwica.

Dodatek osłonowy

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Przysługuje on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokość dopłat w roku w ramach dodatku osłonowego:

Stanowisko Urzędu Miejskiego w sprawie nieprawdziwych informacji zamieszczonych w przestrzeni internetowej nt. budżetu Gminy na 2022 r.

W związku z zamieszczonymi w przestrzeni internetowej informacjami, dotyczącymi uchwalonego budżetu gminy na 2022 rok, Urząd Miejski w Kruszwicy pragnie odnieść się do zarzutów wygłaszanych przez członka Zarządu Powiatu Inowrocławskiego Jacka Zalesiaka, zawierających nieprawdziwe informacje:

Nagrody za osiągnięcia sportowe w 2021 r. Nabór wniosków

Uprzejmie informujemy, iż do dnia 15 stycznia 2022 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Kruszwicy należy składać wnioski o przyznanie nagród za wyniki sportowe osiągnięte w roku 2021.

Wniosek o przyznanie nagrody (oraz oświadczenia)  składa i podpisuje osoba fizyczna, która osiągnęła wynik sportowy uprawniony do przyznania do nagrody bądź też rodzic lub opiekun prawny, w przypadku, gdy osoba fizyczna jest niepełnoletnia.