Nasza Gmina

Spotkanie "Czyste powietrze"

Zapraszamy na gminne spotkanie informacyjne programu "CZYSTE POWIETRZE", które odbędzie się 29.03.2022 r. o godz. 11:00 w sali Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" przy ul. Niepodległości 43 w Kruszwicy.

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu.

Komunikat

Urząd Miejski w Kruszwicy informuje, że od dnia 17 marca 2022 r. do odwołania Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych oraz Urząd Stanu Cywilnego będą obsługiwać interesantów w godz. 7:15-11:15.
Od godz. 11:30 obsługa obywateli Ukrainy (nadanie nr PESEL).
Za utrudnienia przepraszamy

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PTASIEJ GRYPY

Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 11 marca 2022r.  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Inowrocławiu Rozporządzeniem nr 4/2022 uchylił Rozporządzenie nr 2/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu  z dnia 07 lutego  2022r.  w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu inowrocławskiego.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PTASIEJ GRYPY

Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Inowrocławiu Rozporządzeniem nr 3/2022 z dnia 17 lutego   2022r. uchylił Rozporządzenie nr 1/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu  z dnia 17 stycznia   2022r.  w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich  na terenie powiatu inowrocławskiego.

Gminny punkt zbiórki

Gmina Kruszwica uruchomiła punkt zbiórki  najpotrzebniejszych rzeczy dla uchodźców z Ukrainy. Punkt  znajdujący się  w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego przy ul. Kasprowicza 7 w Kruszwicy  przyjmuje dary od poniedziałku do piątku w godz. od  8.00 do  17.00 oraz  w soboty i niedziele w godz.

Komunikat Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy w nawiązaniu do pkt 12 Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb w Obwodach Rybackich Udostępnionych przez Dyrektora RZGW w Bydgoszczy, w związku z potrzebą ochrony populacji ryb szczególnie narażonych na presję wędkarską, ochrony wartościowych genetycznie stad tarłowych, odtworzeniu naturalnej struktury wiekowej populacji ryb i zwiększeniu atrakcyjności wędkarskiej łowisk wędkarskich, informuje, że Komunikatem 1/2022 z dnia 10 lutego 2022 r.

„W hołdzie Żołnierzom Armii Krajowej”

14 lutego br. w 80 rocznicę powołania Armii Krajowej, na cmentarzu parafialnym w Chełmcach, odbyło się uroczyste oznakowanie grobu śp. Alfonsa Sitka, podporucznika Wojska Polskiego, żołnierza Armii Krajowej.

Uroczystość odbyła się w ramach akcji pn. „W hołdzie Żołnierzom Armii Krajowej”, która polega na lokalizowaniu i znakowaniu tabliczkami pamiątkowymi grobów weteranów Armii Krajowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.