Obwieszczenia

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu 6730.119.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu Wojewoda 6733.18.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 10a 6733.18.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 5 6733.18.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu RDOŚ 6733.18.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Sanepid 6733.18.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Marszałek 6733.18.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu ZDP BIP 6733.18.2021

Obwieszczenie o decyzji nr 16_2021

Obwieszczenie o decyzji nr 15_2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zakończeniu 6733.15.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zakończeniu 6733.14.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zakończeniu 6733.13.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu 6730.118.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zakończeniu 6733.11.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wszczęciu 6733.16.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zakończeniu 6733.4.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu 6730.107.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu Wojewoda 6733.15.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 10a 6733.15.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 6 6733.15.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 5 6733.15.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu RZGW 6733.15.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu RDOŚ 6733.15.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu RDLS 6733.15.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Sanepid 6733.15.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Marszałek 6733.15.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu Wojewoda 6733.14.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 6733.14.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 6733.14.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwica o postanowieniu RDOŚ 6733.14.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwica o piśmie Sanepid 6733.14.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwica o piśmie Marszałek 6733.14.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwica o zakończeniu 6733.10.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu Starosta 6733.11.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu RZGW 6733.11.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Wojewoda 6733.11.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 6733.11.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 6733.11.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Sanepid 6733.11.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Marszałek 6733.11.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 6  6733.410.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu ZDP 6733.10.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu Wojewoda 6733.10.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta10 6733.10.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta5 6733.10.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu RZGW 6733.10.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Sanepi 6733.10.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Marszałek 6733.10.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu ZDP 6733.4.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu Wojewoda  6733.4.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu OUG 6733.4.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu GDDKiA 6733.4.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 6733.4.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 6733.4.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 6733.4.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu RZGWWP 6733.4.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu RZGW 6733.4.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu RDLP 6733.4.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu PUTK 6733.4.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Sanepid 6733.4.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Marszałek 6733.4.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Marszałek 6733.7.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu Wojewoda 6733.7.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu Starosta 6733.7.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu ZDP 6733.7.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 6733.7.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Sanepid 6733.7.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu przedłużenia terminu 6733.9.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu 6730.96.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu 6730.52.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu 6730.41.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu 6730.40.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zakończeniu BIP 6733.5.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu Wojewoda 6733.9.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 6733.9.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 6733.9.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu RDOŚ 6733.9.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Konserwator Zabytków 6733.9.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Sanpied 6733.9.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Marszałek 6733.9.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu ZDP 6733.9.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wszczęciu 6733.10.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wszczęciu 6733.9.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy postanowienie o terminie 6733.5.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu BIP 6730.52.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zakończeniu BIP 6733.3.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu BIP 6730.41.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu BIP 6730.40.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu Starosta 6733.6.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Wojewoda 6733.6.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 6733.6.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu RDOŚ 6733.6.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Sanepid 6733.6.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Marszałek 6733.6.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu 6733.1.1.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu przedłużenia terminu 6733.3.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zakończeniu 6733.1.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu Wojewoda 6733.3.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu Starosta 6733.3.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu RZGW 6733.3.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 6733.3.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 6733.3.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu RDOŚ 6733.3.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Sanepid 6733.3.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Marszałek 6733.3.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu przedłużenia terminu 6733.1.2021

Obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu Chełmce oraz prognozy

Obwieszczenie o wyłożeniu planu Chełmce wraz z prognozą

Obwieszczenie o przystą. do sporzą. mpzp Morgi Chełmiczki Witowiczki Witowice Kobylnica 2

Obwieszczenie o przystą. do sporzą. mpzp Morgi Chełmiczki Witowiczki Witowice Kobylnica

Obwieszczenie o przy. do sporzą. mpzp Sławsk Wielki Kraszyce Sokolniki Polanowice Giżewo Arturowo i Karczyn 2

Obwieszczenie o przy. do sporzą. mpzp Sławsk Wielki Kraszyce Sokolniki Polanowice Giżewo Arturowo i Karczyn

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu przedłużenia terminu 6733.16.2020.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wyłożeniu planu oraz prognozy - Dobra

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wyłożeniu planu wraz z prognozą - Dobra

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wyłożeniu planu wraz z prognozą - Kwiatowa

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wyłożeniu projektu plan oraz prognozy -Kwiatowa

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zakończeniu 6733.16.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wszczęciu 6733.3.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wszczęciu 6733.1.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu Starosta 6733.16.2020.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Wojewoda 6733.16.2020.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 6733.16.2020.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Sanepid 6733.16.2020.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Marszałek 6733.16.2020.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o decyzji nr 8

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o decyzji nr 7

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o decyzji nr 6

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o decyzji nr 5

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o decyzji nr 4

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o decyzji nr 3

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wszczęciu 6733.16.2020.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zakończeniu 6733.14.2020.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu przedłużenia terminu 6733.14.2020.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zakończeniu 6733.11.2020.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zakończeniu 6733.9.2020.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy 6720.1.2020.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy 6720.1.2020.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zakończeniu 6733.8.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu RDOS 6733.14.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Wojewoda 6733.14.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 10 6733.14.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 5 6733.14.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Sanepid 6733.14.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Marszałek 6733.14.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zakończeniu 6733.12.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zakończeniu 6733.10.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Marszałek 6733.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Sanepid 6733.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Konserwator Zabytków 6733.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 5 6733.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 6 6733.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 10 i 10 6733.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Wojewoda 6733.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu ZDP 6733.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu RZGW 6733.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Marszałek 6733.9.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Sanepid 6733.9.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Konserwator Zabytków 6733.9.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 5 6733.9.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 10 i 10 6733.9.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Wojewoda 6733.9.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu ZDP 6733.9.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu RDOS 6733.9.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Marszałek 6733.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Sanepid 6733.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Konserwator Zabytków 6733.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 5 6733.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 6 6733.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 10 i 10 6733.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Wojewoda 6733.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu ZDP 6733.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu RZGW 6733.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zakończeniu 6733.6.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu przedłużenia terminu 6733.12.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu przedłużenia terminu 6733.10.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu przedłużenia terminu 6733.9.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu przedłużenia terminu 6733.8.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu przedłużenia terminu 6733.6.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu przedłużenia terminu 6733.4.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zakończeniu 6733.4.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu Starosta NGP-BGP.6733.12.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu RZGW NGP-BGP.6733.12.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Wojewoda NGP-BGP.6733.12.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu  Starosta NGP-BGP.6733.12.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta NGP-BGP.6733.12.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Sanepid NGP-BGP.6733.12.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Marszałek NGP-BGP.6733.12.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu Starosta NGP-BGP.6733.10.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu RZGW NGP-BGP.6733.10.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Wojewoda NGP-BGP.6733.10.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta NGP-BGP.6733.10.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta NGP-BGP.6733.10.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Sanepid NGP-BGP.6733.10.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Marszałek NGP-BGP.6733.10.2020

Obwieszczenie Burmistrz Kruszwicy o piśmie Sanpid NGP-BGP.6733.8.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Mraszałek NGP-BGP.6733.8.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu NGP-BGP.6733.8.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu NGP-BGP.6733.8.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy NGP-BGP.6721.2.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy NGP-BGP.6721.2.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania NGP-BGP.6733.14.2020

Obwieszczenie o decyzji nr 7 NGP-BGP.6377.5.2020

Obwieszczenie o uzgodnieniu ZDP BGP-BGP.6733.2.2020

Obwieszczenie o postanowieniu Wojewoda NGP-BGP.6733.6.2020

Obwieszczenie o postanowieniu Starosta 10 i 10 NGP-BGP.6733.6.2020

Obwieszczenie o postanowieniu Starosta 5 NGP-BGP.6733.6.2020

Obwieszczenie o postanowieniu Konserwator Zabytków NGP.BGP.6733.6.2020

Obwieszczenie o piśmie Sanepid NGP-BGP.6733.6.2020

Obwieszczenie o piśmie Marszałek NGP-BGP.6733.6.2020

Obwieszczenie o postanowieniu RDOS NGP-BGP.6733.4.2020

Obwieszczenie o postanowieniu Wojewoda NGP-BGP.67334.2020

Obwieszczenie o postanowieniu Starosta 10 i 10 NGP-BGP.6733.4.2020

Obwieszczenie o postanowieniu Starosta 5 NGP-BGP.6733.4.2020

Obwieszczenie o piśmie Sanepid NGP-BGP.6733.4.2020

Obwieszczenie o piśmie Marszałek NGP-BGP.6733.4.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy NGP-BGP.6733.9.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy NGP-BGP.6733.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy NGP-BGP.6733.10.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy NGP-BGP.6733.12.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy NGP-BGP.6733.8.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy NGP-BGP.6733.6.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy NGP-BGP.6733.5.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy NGP-BGP.6733.4.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy NGP-BGP.6733.3.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy

Obwieszczenie o piśmie Marszałek_BIP

Obwieszczenie o postanowieniu Konserwator Zabytków_BIP

Obwieszczenie o postanowieniu RDOŚ_BIP

Obwieszczenie o postanowieniu RZGW_BIP

Obwieszczenie o postanowieniu Sanepid_BIP

Obwieszczenie o postanowieniu Starosta 10_BIP

Obwieszczenie o postanowieniu Wojewoda_BIP

Obwieszczenie o postanowieniu ZDP_BIP

Obwieszczenie o uzgodnienie Starosta 6_BIP


Adres źródłowy: https://gminakruszwica.pl/index.php/page/obwieszczenia

Załączniki