Nagrody za osiągnięcia sportowe w 2021 r. Nabór wniosków

Nagrody za osiągnięcia sportowe w 2020 r. Nabór wniosków

Uprzejmie informujemy, iż do dnia 15 stycznia 2022 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Kruszwicy należy składać wnioski o przyznanie nagród za wyniki sportowe osiągnięte w roku 2021.

Wniosek o przyznanie nagrody (oraz oświadczenia)  składa i podpisuje osoba fizyczna, która osiągnęła wynik sportowy uprawniony do przyznania do nagrody bądź też rodzic lub opiekun prawny, w przypadku, gdy osoba fizyczna jest niepełnoletnia.

W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w ciągu roku kalendarzowego lub w czasie tych samych zawodów sportowych dwóch lub więcej wyników sportowych, o których mowa w § 4 ust. 1 uchwały przyznaje się jedną nagrodę za  najlepszy wynik sportowy.