Zawiadomienie o regatach

Data wydarzenia
-
Organizator
Urząd Miejski w Kruszwicy wraz z Klubem Żeglarskim LOK "POPIEL"
Miejsce wydarzenia:
Przystań Żeglarska KŻ "POPIEL" LOK Kruszwica

 

                                                               Zawiadomienie o regatach

 

                                       Wojewódzkie   Regaty Żeglarskie

           Puchar Kujawsko-Pomorskiego-Okręgowego Związku-Żeglarskiego

                                         Błękitna Wstęga J.Gopło

          

 

          Patronat Honorowy-

                                              Burmistrz Kruszwicy p. mgr Dariusz Witczak

                                              V-ce Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego w Warszawie -

                                              Prezes KPOZŻ w Bydgoszczy Kap.dr Katarzyna Domańska

                                              Prezes Ligi Obrony Kraju w Warszawie płk mgr Jerzy Salamucha                                  

           miejsce regat:               Przystań Żeglarska KŻ” POPIEL”LOK Kruszwica ul. Żeglarska 1

                                                                                      Jezioro Gopło

           termin:                                     11-12 czerwca 2022

           zasady rywalizacji:               Regaty rozegrane będą wg:   przepisów regatowych Żeglarstwa ISAF 2016

zawiadomienia o regatach

instrukcji żeglugi    

          podział na klasy:       1.      T-1 , T-2 , T-3,-wg. tabeli współczynników Vp dla jachtów seryjnych

                                                            formuły pomiarowej PZŻ                    . 

                                                     2.     WOLNA ( jachty otwartopokładowe Fin. OK,DZ,SZ Laser )      

                                                               Minimum 3 jachty w klasie      

                                                    3.     DESKA z żaglem  Minimum 5 desek w klasie

          zgłoszenia do regat:   Zgłoszenia imienne przyjmowane będą w dniu   10 czerwca br .od godz.18.00

                                                     do godz.20.00 i w dniu 11 czerwca  br od godz.08.00 do 9.30

                                                     Zgłoszenia telefoniczne-601-41-90-14 mail:andrzejkornaszewski @wp.pl

 

           program regat:                   11 czerwca 2022 /sobota /

                                                          -przyjmowanie zgłoszeń do godz.9.30                                                 

                                                         -uroczyste otwarcie regat godz.10.00

                                                         -start do pierwszego biegu około 10.30

                                                         - ciepły posiłek dla zawodników

                                                          -koncert szantowy

                                      

                                                         -   

                                                            12 czerwca  2022 (niedziela /

 

                                                        -start do kolejnych  biegów

                                                        -ostatni bieg o „ Błękitną Wstęgę „j. Gopło

                                                        - zakończenie regat około godz.14.00

                                                                       ciepły posiłek

                                                        Uroczyste zakończenie  godz.15.00

 

             wpisowe do regat:       50 zł od członka załogi

             nagrody:                              za zajęcie trzech pierwszych miejsc puchary , nagrody rzeczowe

             Inne:                                    organizator ubezpiecza wszystkich uczestników od następstw nieszczęśliwych

                                                          wypadków.

                                                          W trakcie regat obowiązuje przestrzeganie przepisów o zachowaniu

                                                           bezpieczeństwa  .

 

 

 

                                                                                                                                 Zarząd Klubu