Kruszwicki upominek dla niemowlaka

body

Zapraszamy rodziców, jak i opiekunów prawnych dzieci urodzonych po 1 grudnia 2023 roku, zameldowanych na terenie Gminy Kruszwica, po odbiór „Kruszwickiego upominku dla niemowlaka”.


Po krótkiej przerwie, związanej z opracowaniem nowej grafiki na body, wracamy do akcji, która trwa od 2018 roku.


Każde dziecko urodzone od 1 grudnia 2023 roku i zameldowane na terenie Gminy Kruszwica  otrzyma „Kruszwicki upominek dla niemowlaka” w skład którego wchodzą: pamiątkowe body, karty do zdjęć oraz krótki list gratulacyjny.


„Narodziny dziecka to ważne wydarzenie nie tylko dla rodziców, ale także dla lokalnego samorządu. Pracujemy na rozwój gminy również dla przyszłych pokoleń i staramy się być gminą przyjazną. Tym symbolicznym gestem pragniemy od samego początku budować pozytywną więź z naszą gminą” – mówi Dariusz Witczak Burmistrz Kruszwicy.

Prosimy o wypełnienie i podpisanie załączonego wniosku przez rodzica lub opiekuna prawnego. Wniosek należy przesłać adres e-mailowy joanna [dot] dzikowskaatkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Kruszwicy pok. 112 (I piętro) w godz. 7:15 – 15:15.


Wniosek o przyznanie „Kruszwicki upominek  dla niemowlaka” można złożyć w terminie 5 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.


Przesyłki z upominkiem będą dostarczane przez gońców bezpośrednio na adres zameldowania (lub adres korespondencyjny), podany we wniosku przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 52 3515 010 w. 41