Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.), wywieszono w dniu 10.01.2023 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej 4 oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kruszwica.gmina.pl) oraz na stronie internetowej Urzędu (www.gminakruszwica.pl), na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę tj. części działki nr 21/7 o pow. 30 m2 ,  położonej w Kruszwicy (obręb 2)