Nasza Gmina

Goście z Portugalii, Rumunii i Włoch w kruszwickiej Jedynce

Krótkoterminowa wymiana grup uczniów projektu ISS koordynowanego przez ZSS nr 1 przebiegała w iście kosmicznej atmosferze, dosłownie i w przenośni. Dosłownie, ponieważ tematyka projektu, realizowanego w ramach programu Erasmus+, to układ słoneczny i robotyka. W przenośni, ponieważ podczas krótkiego spotkania, współpraca doprowadziła w kosmicznym wręcz tempie do nawiązania przyjaźni między uczestnikami wymiany, czego dowodziły wilgotne oczy uczniów przy pożegnaniach.

Wigilia w SP Sławsk Wielki

Oddział Przedszkolny wraz z klasą drugą w piątek dnia 20 grudnia postanowiły wprowadzić społeczność szkolną oraz zaproszonych gości w atmosferę Świat Bożego Narodzenia. Przygotowały pod okiem swoich pań uroczyste Jasełka. Przedstawienie było wyjątkowe. Mali aktorzy, we wspaniałych strojach prezentowali się doskonale na tle bożonarodzeniowej dekoracji-stajenki z Józefem, Maryją i Dzieciątkiem. Wszyscy ulegli magii występu dzieci. Młodzi artyści z dużym zaangażowaniem wiernie odtwarzali swoje role, prezentowali umiejętności recytatorskie, taneczne oraz wokalne.

Nowy Sołtys Sołectwa Bachorce

30 listopada br. odbyły się wybory Sołtysa Sołectwa Bachorce. W Zebraniu Wiejskim wzięło udział 38 mieszkańców sołectwa. Przeprowadzeniem wyborów zajęła się 3-osobowa Komisja Skrutacyjna w składzie: Marzena Mrówczyńska, Karolina Nojek i Jan Różycki.


Zostało zgłoszonych dwóch kandydatów, którzy w wyniku tajnych wyborów otrzymali następujące ilości głosów:

ZUS i PFRON zapraszają na szkolenie online

9 grudnia w godz. 10-11.30 odbędzie się bezpłatne szkolenie online z udziałem ekspertów bydgoskiego oddziału ZUS i kujawsko-pomorskiego oddziału PFRON. Szkolenie adresowane jest do osób z niepełnosprawnością, które prowadzą własną firmę,  biur rachunkowych, a także do
przedsiębiorców zainteresowanych dofinansowaniem wynagrodzeń osób niepełnosprawnych – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W trakcie szkolenia będzie można dowiedzieć się m.in.:

Trwają konsultacje projektu Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego Gminy Kruszwica

Trwa spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego Gminy Kruszwica na lata 2021-2028, w którym udział biorą przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw, pracownicy naukowi SGH w Warszawie oraz UMK w Toruniu. Ponadto, w konsultacjach biorą udział również przedstawiciele Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz pracownicy Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli.

Otwarcie ofert na zadanie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kruszwica”

Dziś (24.11) o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert na realizację zadania „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kruszwica”

Ofertę złożyła 1 firma:

  • Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  – oferta cenowa 12 233 950,53 zł brutt