Ogłoszenie o konsultacjach

pod bialo czerwona

W ramach projektu „Pod Biało – Czerwoną” decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Gmina Kruszwica otrzymała dotację na zakup i montaż masztu z flagą państwową. W dniach od 3 sierpnia do 12 sierpnia 2022 r. prowadzone będą konsultacje z mieszkańcami Gminy Kruszwica w celu uzyskania opinii mieszkańców w zakresie wyboru na terenie Kruszwicy miejsca montażu w/w masztu.

 

  1. Konsultacje prowadzone są w formie wypełniania ankiet.

Formularz ankiety opublikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kruszwicy (w zakładce Aktualności), na stronie internetowej Gminy Kruszwica (w zakładce Aktualności), na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w  Kruszwicy, sołectwach i na osiedlach oraz dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta  w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy.

  1. Wypełnione formularze składać można:
  1. listownie na adres: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica
  2. e-mailowo na adres: kulturaatkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl ()
  3. osobiście: do urny usytuowanej  przy wejściu głównym Urzędu Miejskiego w Kruszwicy
  1. Wyniki przeprowadzonych konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
    w Kruszwicy (w zakładce Aktualności), na stronie internetowej Gminy Kruszwica (w zakładce Aktualności) oraz na tablicy ogłoszeń:
    w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, sołectwach i na osiedlach. 

 

       Zapraszamy do udziału w konsultacjach!