Otwarcie ofert na zadanie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kruszwica”

Otwarcie ofert na zadanie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kruszwica”

Dziś (24.11) o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert na realizację zadania „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kruszwica”

Ofertę złożyła 1 firma:

  • Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  – oferta cenowa 12 233 950,53 zł brutt